Home Page Image

ESPON-tiedotteita >
Suomen ECP:n tiedotteita ja uutiskirjeitä

ESPON Suomessa >
ESPONia käsitteleviä kotimaisia julkaisuja

ESPON-linkkejä>
ESPONiin liittyviä asiakirjoja ja aihepiirin linkkejä

ESPON Partnereita - Expression of interest>
Ulkomaisia ESPONista kiinnostuneita tutkimuslaitoksia

ESPON-tutkimusohjelmaan liittyviä asiakirjoja ja aihepiirin linkkejä

   

ESPON 2013 -ohjelma-asiakirjahttp://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Programme/ProgrammeRelatedDocuments/OperationalProgramme/espon_2013_op-7-11-2007-approved.pdf

Eurooppa 2020. Alykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun strategia (3/2010)http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_FI_ACT_part1_v1.pdf

EU:n vihreä kirja alueellisesta koheesiosta http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/index_fi.htm  

Alueelliseen koheesioon liittyvä kotimainen taustamuistio http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=E+15/2009&base=ueasia&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Regions 2020 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/index_en.htm)

EU:n viides koheesiokertomus http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm


 

   
     

Itä-Suomen yliopisto — Karjalan tutkimuslaitos 
PL 111, 80101 Joensuu —(013) 251 111 — etunimi.sukunimi(at)uef.fi