Home Page Image

ESPON 2013 >
ESPON 2013 -ohjelman kotisivut

ESPON 2006 -hankkeet >
ESPONin ensimmäisen ohjlemakauden hankkeiden kuvaukset ja loppuraportit

Mikä on ESPON?

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) -tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa EU-alueen aluesuunnittelun ja aluekehityksen tietoperustaa ja tukea EU-maiden yhteistyötä näillä aloilla. Taustatietoja EU:n aluesuunnittelun yhteistyöstä on tällä ympäristöministeriön sivulla. Perusteellinen esittely ESPONista on ohjelman koordinaatioyksikön kotisivuilla: www.espon.eu.

Ajatus aluesuunnittelualan eurooppalaisesta tutkimusyhteistyöstä virisi 1990-luvulla EU:n ESDP-prosessin (European Spatial Development Perspective) yhteydessä. Yhteistyön puitteet luotiin ja sitä testattiin 1998–2000 toteutetun SPESP-tutkimusohjelman (Study Programme on European Spatial Planning) aikana. SPESP-ohjelman kotimaisia kokemuksia on luettavissa Suomen ympäristökeskuksen monisteesta 217/2001.

Varsinainen ESPON-tutkimusohjelma alkoi vuonna 2002, ja sen ensimmäinen ohjelmakausi ulottui vuoteen 2006. Ohjelmassa toteutettiin kaikkiaan 35 tutkimushanketta, jotka käsittelivät aluekehityksen trendejä ja politiikkatoimenpiteiden alueellisia vaikutuksia ohjelman toteutukseen osallistuneissa maissa (EU27+Norja ja Sveitsi). Tyypillinen hanke oli noin 400 000 euron suuruinen, ja sitä toteutti tarjouskilpailun perusteella valittu kansainvälinen projektiryhmä. Yhteensä tutkimusohjelmaan otti osaa yli 600 tutkijaa ja lähes puolentoista sataa eurooppalaista tutkimuslaitosta ja asiantuntijaorganisaatiota. Hankkeiden loppuraportit ovat useiden satojen sivujen paksuisia ja yleensä perusteellisen kirjallisuus- ja teoriakatsauksen sisältäviä empiirisiä tarkasteluja. Raportit ovat luettavissa koordinaatioyksikön kotisivuilla tästä linkistä.

ESPON-ohjelma jatkuu, ja sen toinen ohjelmakausi käsittää vuodet 2007–2013. EU:n ohjelmapolitiikassa se kuuluu EAKR-toimenpideohjelman Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen piiriin, jolla tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä EU:ssa. Ohjelman kokonaisbudjetti on jonkin verran ensimmäistä ohjelmakautta suurempi: lähes 50 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on noin kolme neljäsosaa. Ohjelma-alueetta on hieman laajennettu, ja siihen kuuluvat EU:n 27 jäsenmaata sekä Norja, Sveitsi, Islanti ja Liechtenstein.

ESPON-ohjelmaa johtaa jäsenvaltioiden edustajista koottu seurantakomitea, jonka suomalaisjäsenet ovat työ- ja elinkeinoministeriöstä ja ympäristöministeriöstä. Ohjelman toteutusta organisoi Luxemburgissa sijaitseva koordinaatioyksikkö. Jäsenmaissa ohjelman tukena toimivat ns. kansalliset vastuutahot (ESPON Contact Point = ECP).

 

 
 
   
     

Itä-Suomen yliopisto — Karjalan tutkimuslaitos 
PL 111, 80101 Joensuu —(013) 251 111 — etunimi.sukunimi(at)uef.fi