Home Page Image

ESPON tiedote 18.3.2014>
ESPON-tutkimuksia 2014, Kuuleminen ESPON 2020-ohjelmasta

ESPON maalla ja merellä>
Joulukuussa 2013 julkaistu yhdeksäs kotimainen ESPON-raportti

Pohjoismaiden ja Baltian maiden aluekehitystä ja -suunnittelua käsittelevä konferenssi Vilnassa 10.-11.4.2014>
Kutsu ja ilmoittautumislomake

ESPONin perustietoja suomeksi>
Yleiskuva ESPONista, katsaus vuonna 2011 avautuviin hakuihin sekä kuvaus hakumenttelystä

TEM ja ESPON 2013 >
ESPON 2013-ohjelmaa esittelevä työ- ja elinkeinoministeriön sivu

EU:n aluesuunnittelu >
Perustietoja aluesuunnittelun yhteistyöstä EU:ssa ympäristöministeriön sivuilla


ESPON Contact Point
(ECP) on ESPON-tutkimusohjelman kansallinen vastuutaho. Suomen kansallinen vastuutaho vuosina 2008–2014 on Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos. Sen yhteistyökumppani ECP-tehtävissä on Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK, Espoo).

ECP tukee ja koordinoi ESPON-tutkimusohjelman toimintaa kotimaassa ja toimii ohjelman yhteystahona aluesuunnittelualan kansallisten tahojen suuntaan.

Suomen ECP:

  • tukee kotimaisten tutkimuslaitosten hakeutumista ESPON-ohjelman piiriin
  • tiedottaa ESPONista ja sen tutkimustuloksista tutkijoille, asiantuntijoille päätöksentekijöille ja muille alan toimijolle
  • välittää aihepiiriä ja tutkimustuloksia koskevia virikkeitä ja palautetta tutkimusohjelman suuntaan
  • toimii euroopanlajuisen ECP-tutkimuslaitosverkoston suomalaisena jäsenenä

Suomen ECP-toimintaa rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   
     

itä-Suomen yliopisto — Karjalan tutkimuslaitos 
PL 111, 80101 Joensuu —(013) 251 111 — etunimi.sukunimi(at)uef.fi